MAGNETOM Trio Tim - Abdomen

University Hospital Grosshadern, Munich, Germany |  27.07.2009