MAGNETOM Trio Tim - Head

Royal Children`s Hospital, Victoria, Australia |  07.07.2009